POROBASE – Zakladanie stavieb na vystuženej penobetónovej doske

POROBASE – konštrukcia plošného základu obytnej stavby využívajúca osvedčený penobetón v modifikácii FC 500CB.
Je určená hlavne pre zakladanie rodinných domov, resp. jedno a dvojpodlažných stavieb bez nutnosti výkopu základových pásov umiestnených v rôznych teplotných oblastiach. Táto konštrukcia výrazne redukuje potrebu výkopových prác a odvozu vykopanej zeminy. Použitím konštrukcie POROBASE je vo veľkej miere možné eliminovať nepriaznivé vplyvy podložia s nízkou mierou únosnosti. Podkladová vrstva z penobetónu zabezpečuje dlhodobú stabilitu základovej dosky.

Continue reading “POROBASE – Zakladanie stavieb na vystuženej penobetónovej doske”

Penobetón a jeho kvalita

Spotreba penobetónu rok od roku rastie. V oblasti podláh je v pozícii osvedčeného materiálu, ktorý výrazne zrýchľuje a zjednodušuje realizáciu podlahy ako takej. Ďalšie aplikácie tohto výplňového, tj. nie konštrukčného,  stavebného materiálu iste nenechajú na seba dlho čakať.

Vzhľadom na rozsah jeho výroby, rádovo desiatky tisícok m3 ročne, je potrebné poznať problematiku hodnotenia jeho kvality pri výrobe ako aj podmienok jeho používania.

Continue reading “Penobetón a jeho kvalita”