POROBASE – Zakladanie stavieb na vystuženej penobetónovej doske

POROBASE – konštrukcia plošného základu obytnej stavby využívajúca osvedčený penobetón v modifikácii FC 500CB.
Je určená hlavne pre zakladanie rodinných domov, resp. jedno a dvojpodlažných stavieb bez nutnosti výkopu základových pásov umiestnených v rôznych teplotných oblastiach. Táto konštrukcia výrazne redukuje potrebu výkopových prác a odvozu vykopanej zeminy. Použitím konštrukcie POROBASE je vo veľkej miere možné eliminovať nepriaznivé vplyvy podložia s nízkou mierou únosnosti. Podkladová vrstva z penobetónu zabezpečuje dlhodobú stabilitu základovej dosky.

Continue reading “POROBASE – Zakladanie stavieb na vystuženej penobetónovej doske”