Penobetón (FC – Foam Concrete)

ako zmes cementového spojiva, vody, prísad a technickej peny, je vo svojom princípe známy už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrými mechanickými vlastnosťami, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, a pritom vysoko technologickým spracovaním.
Penobetón obsahuje uzatvorené vzduchové póry, čím sa dosahuje jeho nízka objemová hmotnosť a úspora materiálových vstupov.
Vzhľadom k svojim vlastnostiam je využiteľný ako náhrada sypaných podkladových vrstiev priemyselných podláh, ale aj dopravných plôch, či ako súčasť základových konštrukcií pozemných stavieb.

Penobetón, návrhy a realizácie

  • Návrh konštrukcie ( podkladané vrstvy pod podlahové konštrukcie, potery, strešné spádové vrstvy )
  • Statické posúdenie
  • Teplo-technické posúdenie
  • Realizácia

Porovnanie rôznych stavebných materiálov používaných v podlahách na základe tepelnoizolačných vlastností.

Vyššia hodnota tepelného odporu poukazuje na vyššiu tepelnú účinnosť daného materiálu. Konštrukcie tvorené penobetónom zabezpečujú dostatočný tepelný odpor a zároveň sú ekologickejšou a ekonomickejšou alternatívou, dnes už dobre známych, materiálov na báze polystyrénu. Penobetón je nestlačiteľný a nesublimuje, čím si udržiava stabilnú tepelnú účinnosť z hľadiska trvnalivosti a hrúbky konštrukcie. Je recyklovateľný, čím je zabezpečná jeho reciprocita ako plniva v penobetóne, resp. betóne.