O Nás

Naša spoločnosť WIL&DERS, s.r.o., prináša, ako prvá na Slovensku, nový pohľad na objednávanie a dodanie betónových zmesí priamo k zákazníkovi. Predstavitelia spoločnosti už 18 rokov spolupracujú pri návrhoch betónových zmesí pre rôzne stavebné konštrukcie, počnúc realizáciami malých rodinných domov, priemyselnými stavbami, čističkami odpadových vôd až po náročné diaľničné projekty.

Zároveň sme technológmi betónu a vzhľadom na dlhoročné odborné skúsenosti vieme garantovať dodávky kvalitného betónu od certifikovaných výrobcov.

Poznáme prostredie výroby betónu, certifikácie betónu a požiadavky na životné prostredie. Poradíme Vám v návrhoch betónu a jeho špecifikácii pri zabudovaní vo Vašej lokalite spojený s úctou k prírode a jej zdrojom.

Preto neváhajte objednať si betón u nás a ste len krôčik k spokojnému užívateľovi betónových konštrukcií.

Tešíme sa na spoluprácu
Kolektív WIL&DERS, s.r.o.