O Nás

Spoločnosť WIL&DERS, s.r.o., prináša, ako prvá na Slovensku, nový pohľad na objednávanie a dodanie betónových zmesí priamo k zákazníkovi. Predstavitelia spoločnosti už 20 rokov spolupracujú pri návrhoch betónových zmesí pre rôzne stavebné konštrukcie, počnúc realizáciami malých rodinných domov, priemyselnými stavbami, čističkami odpadových vôd až po náročné diaľničné projekty.

V roku 2018 sme do portfólia činností pridali výrobu PENOBETÓNU a zhotovovanie penobetónových konštrukcií, ktoré zvyšujú únosnosť podložia a zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti stavieb.

Zároveň sme technológmi betónu a vzhľadom na dlhoročné odborné skúsenosti vieme garantovať dodávky kvalitného betónu od certifikovaných výrobcov.

Poznáme prostredie výroby betónu, certifikácie betónu a požiadavky na životné prostredie. Poradíme Vám v návrhoch betónu a jeho špecifikácii pri zabudovaní vo Vašej lokalite spojený s úctou k prírode a jej zdrojom.

Preto neváhajte objednať si betón u nás a ste len krôčik k spokojnému užívateľovi betónových konštrukcií.

Tešíme sa na spoluprácu
Kolektív WIL&DERS, s.r.o.