Príloha 1

Kompozitná výstuž

Kompozitom je každý materiál, ktorý sa skladá z minimálne dvoch hlavných komponentov s líšiacimi sa fyzikálnymi vlastnosťami.
Vyrábame je z materiálu – zloženej spojivo / vláknová výstuha.
Najčastejšie sa jedná o kompozit z organickej polymérnej živice a čadičových alebo sklenených vlákien.

Pultruzia – TECHNOLÓGIA VÝROBY

Pultruzia – z anglického názvu “pultrusion” je proces kontinuálnej výroby výstuže rôznych tvarov a dĺžok ťažením.
Vstupný materiál je zmes tekuté živice a vláknovej výstuže.
Výrobný proces zahŕňa ťaženie materiálu cez vyhrievanú oceľovú formu a je delený na požadovanú dĺžku.

Vlastnosti

  • vysoká pevnosť v ťahu – čadičové vlákno sa blíži pevnosti uhlíkových vlákien (čadič je 3x pevnejší ako oceľ, ale 4x ľahší)
  • tepelná vodivosť – čadič má nízku tepelnú vodivosť (100x menšia než oceľ) jeho použitie umožňuje zvýšiť tepelnú účinnosť múrov budov až o 30%antikorózne vlastnosti
  • elektrická nevodivost
  • odolnosť v alkalickom a chemickom prostredí – jediný materiál vhodný do poľnohospodárstva
  • súdržnosť s betónom – tyče sú obalené kremičitým pieskom