Penobetóny podľa špecifikácie

Čerpanie betónov zabezpečujeme mobilnými čerpadlami (MČ) – pumpa, pumik k cenám MČ je účtovaný presun čerpadla tam a späť.

Množstvo m3
Kategórie:

Popis

Informácia o doprave:
Betonova zmes je zákazníkovi dopravovaná domiešavačmi s kapacitou 8 m3 (pumik 6 m3). Betón v konzistencii S1 nie je možné dodávať domiešavačmi, len nakladnými autami.

Názov – objemová hmotnosť – účel použitia
FC300CB –  300 kg/m3 – potery, tepelno-izolačné betóny
FC400CB – 400 kg/m3 – zakladanie, pasívne domy, tepelno-izolačné betóny
FC500CB – 500 kg/m3 – zakladanie, pasívne domy, tepelno-izolačné betóny
FC500IF – 500 kg/m3 – zakladanie, podkladné betóny pod priemyselné podlahy, náhrada štrkového podložia
FC500RF – 500 kg/m3 – spádové vrstvy striech
FC600CB – 600 kg/m3 – zakladanie, podkladné vrstvy, náhrada štrkového podložia