Najčastejšie objednávané betóny

Čerpanie betónov zabezpečujeme mobilnými čerpadlami (MČ) – pumpa, pumik k cenám MČ je účtovaný presun čerpadla tam a späť.

Množstvo m3
Kategórie:

Popis

Informácia o doprave:
Betonova zmes je zákazníkovi dopravovaná domiešavačmi s kapacitou 8 m3 (pumik 6 m3). Betón v konzistencii S1 nie je možné dodávať domiešavačmi, len nakladnými autami.