Služby_Penobetón_realizácie_titl

Penobetón (FC – Foam Concrete)

ako zmes cementového spojiva, vody, prísad a technickej peny, je vo svojom princípe známy už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrými mechanickými vlastnosťami, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, a pritom vysoko technologickým spracovaním.
Penobetón obsahuje uzatvorené vzduchové póry, čím sa dosahuje jeho nízka objemová hmotnosť a úspora materiálových vstupov.
Vzhľadom k svojim vlastnostiam je využiteľný ako náhrada sypaných podkladových vrstiev priemyselných podláh, ale aj dopravných plôch, či ako súčasť základových konštrukcií pozemných stavieb.

Penobetón, návrhy a realizácie

  • Návrh konštrukcie ( podkladané vrstvy pod podlahové konštrukcie, potery, strešné spádové vrstvy )
  • Statické posúdenie
  • Teplo-technické posúdenie
  • Realizácia